Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Η θεματολογία

Το συνέδριο θα εξετάσει σειρά επιμέρους ζητημάτων που απασχολούν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές της αλυσίδας επικοινωνίας (διαφημιζόμενοι, ad/media/digital agencies, publishers/broadcasters, πάροχοι τεχνολογίας) όπως, ανάμεσα σε άλλα:

 • την αλλαγή ρόλων στο media value chain και την ανακατανομή ενεργειών ανάμεσα σε διαφημιζόμενους, agencies και content providers.
 • τις επενδυτικές προτεραιότητες, τόσο σε τεχνολογική υποδομή και εργαλεία όσο και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
 • τις τελευταίες μεταβολές στη στρατηγική των εκδοτών, τόσο σε ότι αφορά τη μορφή των marketplaces (Open vs Private, RTB vs Direct) και τις συμμαχίες όσο και τον τρόπο πώλησης (e.g. header bidding)
 • τις εξελίξεις στη διάσταση της στόχευσης, αλλά και το οριακό κόστος που ενδεχομένως συνεπάγεται καθώς και τις καινούργιες δυνατότητες στα data analytics.
 • τις διαφορές που πιθανόν προκύπτουν στο programmatic trading στις νέες αγορές του mobile αλλά και του video
 • την αυξανόμενη χρήση και επιρροή του data driven creative, δηλαδή τη δυναμική ένθεση διαφορετικού μηνύματος ανάλογα με το προφίλ του χρήστη
 • τις επερχόμενες αλλαγές στη διάσταση του viewability καθώς brands, agencies, technology providers και publishers αναζητούν νέες λύσεις και ισορροπίες.
 • Την ποιότητα του διαφημιστικού περιβάλλοντος και την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων στη βάση καίριων παραμέτρων όπως το brand safety και το ad fraud.
 • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • XOΡΗΓΟI
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR