Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη από:

    advertisers and brands ad / media / digital agencies publishers / broadcasters / content providers ad tech solutions providers
  • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • XOΡΗΓΟI
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR